Przedszkola, szkoły

Oferta edukacyjna skierowana jest do najstarszych grup przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych (kl. 1-3), uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Proponujemy zajęcia do wyboru – poziomem dopasowana do wieku uczestników.
Zajęcia prowadzimy we wtorki i  środy o godz. 9.30 oraz godz. 12.00

Obowiązuje rezerwacja:
tel. 32 428 16 09
605 362 594
dompamieci@muzeum.gliwice.pl
Edukatorki: Anna Koszykowski, Katarzyna Opielka, Karolina Jakoweńko

 wstęp: 1 zł / grupa

PRZEDSZKOLA oraz SZKOŁY PODSTAWOWE klasy 1-3:

Bajtle grają w dreidla  (ok. 60 min.)

Już od najmłodszych lat ważna jest edukacja na temat innych kultury czy wyznań. To uczy nas otwartości, tolerancji i empatii wobec ludzi.
Dlatego przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych zapraszamy na warsztaty plastyczne dotyczące poznawania symboli i przedmiotów związanych z religią oraz tradycją żydowską. Specjalnie dla naszych młodych gości przygotowaliśmy kolorowanki, które pomogą lepiej poznać historię naszego muzeum, ale także gliwickich Żydów, czy świąt żydowskich. Poprzez aktywne, artystyczne uczestnictwo dzieci poznają inną kulturę, która tak mocno wpisała się w historię i krajobraz naszego regionu, a także przekonają się, że to co inne wcale nie musi być niezrozumiałe, budzić obawy czy lęk.
> dla przedszkoli i szkół podstawowych kl. 1-3GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

Dlaczego żydostwo dziedziczy się po matce? Kobieta ostoją judaizmu (90 min.)
Warsztat ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami nt. judaizmu i zasad jego praktykowania. Służy uświadomieniu roli kobiet w przekazywaniu tradycji żydowskich. Uczestnicy zdobędą wiadomości dotyczące min.: ubioru, odżywiania, małżeństwa, celebrowania świąt zaprezentowane w przystępnej formie materiału filmowego i instrukcji multimedialnej. Dzięki zadaniu, które wykonają w grupach dowiedzą się jak wygląda codzienne praktykowanie judaizmu w dzisiejszych czasach.
>  dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Historia Żydów na Górnym Śląsku. Gliwicka mapa pamięci (90 min.)
Dzieje Górnego Śląska kształtowała barwna mozaika różnych narodowości i kultur. O ile młodzież świadoma jest roli w historii regionu Niemców, Polaków i Ślązaków, często zapomina o istnieniu i funkcjonowaniu Żydów na tym terenie. Nieznajomość dziejów „małej ojczyzny” prowadzi do przekonania, że społeczność żydowska była nieliczna i nie pozostawiła po sobie żadnych śladów. W konsekwencji przestrzeń śląskich miast i wsi pozostaje niepoznana i nierozumiana. Warsztaty mają na celu zachęcić uczestników do pogłębienia wiedzy o historii regionu i eksplorowania na własną rękę jego terenu. Uczestnicy spróbują na mapie dzisiejszych Gliwic zrekonstruować miejsca ważne dla społeczności żydowskiej, zastanowią się nad stanem zachowania zabytków, sposobami ich ochrony i promocji.
>  dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Zagłada Żydów na przykładzie kina współczesnego (90 min.)
Obowiązkiem wszystkich, którzy uważają się za świadomych obywateli jest poznanie historii zarówno swojej małej ojczyzny, jak i państwa. Częścią bolesnej historii Europy i świata jest II wojna światowa, a wraz z nią Zagłada Żydów. Młodzi Polacy z dumą oddają cześć poległym przodkom, ale wielokrotnie nie są świadomi skali dramatu Holokaustu. Warsztaty mają wskazać uczestnikom jakie mechanizmy doprowadziły do masowej Zagłady Żydów, jak ona etapowo przebiegała i jak obecnie jest postrzegana przez sztuki filmowe i plastyczne. Jako „ medialny” temat Holokaust filmowany był wielokrotnie, jednak niewielka część dzieł zyskała wartość ponadczasową. Podstawowym celem warsztatów jest przekazanie misji zachowania pamięci o ofiarach Holokaustu.
>  dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

O śmierci w judaizmie – obrzędy i rytuały (90 min., warsztaty plenerowe)
Przez lata budynek domu przedpogrzebowego i cmentarza żydowskiego wrósł w krajobraz Gliwic i niejako opatrzył się mieszkańcom. Na temat rytualnego pochówku krąży wiele mitów i legend, które czynią kirkut miejscem jeszcze bardziej tajemniczym i niezrozumiałym. Zwiedzanie terenu cmentarza ma na celu odmitologizowanie rzeczywistości i poznanie podstawowych zasad dotyczących rytualnego pochówku w judaizmie. Przestrzeń domu przedpogrzebowego jako miejsce prelekcji także posłuży temu tematowi. Uczestnicy zapoznawszy się z żydowskimi tradycjami funeralnymi zostaną zachęceni do głębszego poznania innych kultur i religii poprzez próbę badania epigraficznego.
>  dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Ja / Ty / My / Oni. O tolerancji, akceptacji i integracji dzisiaj (90 min.)
W formie warsztatowej uczniowie dowiedzą się, co to jest stereotyp, uprzedzenie i jak wpływa na nasz sposób myślenia i działania. Młodzież będzie mieć okazję jak w laboratorium doświadczyć własnego stereotypowego spostrzegania innych. Poza tym pozna definicję dyskryminacji, mechanizmy jej powstawania, przejawy i skutki dyskryminacji. Podczas warsztatów będzie również okazja zapoznać się z najważniejszymi zapisami prawnymi jak i podstawową wiedzą nt. praw człowieka.  Aktywne metody pracy umożliwią grupie autentyczne uczenie się poprzez doświadczanie, przeżywanie, odkrywanie i zrozumienie ważnych aspektów codziennego życia w środowisku szkolnym i nie tylko.
>  dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

© Muzeum w Gliwicach 2016