Beuthen OS. / Bytom

19/12/2018

Szlakiem żydowskich światów na Górnym Śląsku. Beuthen OS. / Bytom

Spotkanie poprowadzi Dariusz Walerjański

Historia miast Górnego Śląska jest historią przenikania się kultur i religii. Tutaj mieszkali Niemcy, Ślązacy, Czesi, Żydzi, Polacy. Ich koegzystencja była wartością dla regionu. Różniące się od siebie społeczności wspólnie budowały miasta często w oparciu o własne tradycje i preferencje kulturowe. To historyczne pogranicze było przyjaznym miejscem dla Żydów. Oni, stanowiąc mniejszość etniczną i religijną górnośląskich ośrodków, budowali własne świątynie, szkoły, budynki użyteczności publicznej, zakładali cmentarze, współtworzyli miejską tkankę jako handlarze, rzemieślnicy, przemysłowcy czy elita intelektualna.
Posłuchajmy o historii gmin żydowskich w dużych miastach naszego regionu. Wybierzmy się w podróż do najstarszej górnośląskiej gminy żydowskiej w Białej, odwiedźmy znamienitych przemysłowców w Prudniku, zatrzymajmy się nad Odrą w sercu Górnego Śląska – Opolu i udajmy się do dużych miast, które szczególny rozkwit za sprawą przemysłu przeżywały od II poł XIX wieku: Bytomia, Gliwic, Katowic i Zabrza.

Zapraszamy w podróż szlakiem żydowskich światów w miastach Górnego Śląska, z których każda przedstawiona zostanie przez historyka zajmującego się dziejami danej miejscowości.

Dariusz Walerjański – historyk, muzealnik znany i ceniony w środowisku badacz i dokumentalista dziejów i Żydów Górnośląskich. Wieloletni współpracownik Żydowskiego Instytutu Historycznego w Dziale Dokumentacji Zabytków. W 1998 r. nagrodzony przez państwo Izrael Honorowym Dyplomem za zasługi dla ochrony dziedzictwa żydowskiego w Polsce. Za wieloletnią działalność na rzecz ochrony zabytków nagrodzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami”. Członek Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków oraz Rady Fundacji Brama Cukermana.

8 marca 2018 (czwartek), godz. 18.00
Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona

fot. wikipedia