Mojżesz Mendelssohn: jestem człowiekiem!

22/02/2018

Od Mojżesza Majmonidesa do Hannah Arendt. Wielkie postacie żydowskiej religii, filozofii i polityki
Mojżesz Mendelssohn: jestem człowiekiem!

Autorem i prowadzącym cykl jest dr hab. Jacek Surzyn

Podczas wykładu przedstawiona zostanie sylwetka Mojżesza Mendelssohna, jednej z czołowych postaci epoki Oświecenia. Mendelssohn uważany przez współczesnych za „Sokratesa naszych czasów” jest postacią wybitną, a jego życie może być klasycznym przykładem żydowskiego losu. Pochodzący z europejskiej diaspory aszkenazyjskiej Mendelssohn przeszedł symboliczną drogę od wykluczonej, wyalienowanej społeczności ku uniwersalnym ideom równości i zjednoczenia wszystkich ludzi bez względu na pochodzenie, wyznanie i czy przynależność społeczną. Mendelssohn był tym, który ukazał Żydom drogę ku wolności pozostając zarazem żarliwym obrońcą żydostwa. Ostro krytykował separatyzm, namawiał Żydów do asymilacji z niemiecką społecznością i kulturą w celu utworzenia uniwersalnej wspólnoty. Jego najsławniejszym dziełem jest książka pod tytułem „Jerozolima, czyli o władzy religijnej i judaizmie”, w której przekonywał o konieczności całkowitego oddzielenia religii od państwa. Tworzył ideę otwartego, pluralistycznego społeczeństwa wolnych istot ludzkich, których jedynym przewodnikiem jest rozum, a tym, co kształtuje relacje międzyludzkie jest powszechna tolerancja i uznawanie godności każdego człowieka. Mendelssohn staje zatem u podstawy żydowskiej nowoczesności, asymilacji i kształtowania wspólnoty równych, posługujących się rozumem istot.

Dr hab. Jacek Surzyn – wykładowca na Uniwersytecie Śląskim. Od lat prowadzi badania nad szeroko pojętym judaizmem ze szczególnym uwzględnieniem historii syjonizmu i filozoficznego ujęcia Holokaustu. Przełożył na język polski „biblię syjonizmu” Teodora Herzla („Der Judenstaat”), a także teksty Mojżesza Mendelssohna, Salomona Majmona i Włodzimierza Żabotyńskiego. Jest autorem wydanej w 2014 roku monografii pod tytułem „Antysemityzm, emancypacja, syjonizm. Narodziny ideologii syjonistycznej”. Aktualnie przygotowuje monografię poświęconą problematyce Holokaustu jako Ereignis-wydarzenia. Współpracuje z pismem „Midrasz”, w którym publikuje swe teksty.

fot. https://en.wikipedia.org/wiki/Moses_Mendelssohn

22.02.2018 (czwartek), godz. 18.00
wstęp wolny, ilosć miejsc ograniczona
więcej o cyklu: TUTAJ