Skarbnica wiedzy

07/04/2018 - 07/12/2018

www.skarbnica.muzeum.gliwice.pl

Skarbnica wiedzy to zbiór informacji dotyczących historii Żydów na Górnym Śląsku. Znajdziemy w niej teksty historyczne, fotografie, dokumenty, stare mapy i wskazówki bibliograficzne. W części edukacyjnej na bieżąco będziemy informować o prowadzonych przez Dom Pamięci Żydów Górnośląskich działaniach na rzecz zachowania pamięci o byłych żydowskich mieszkańcach regionu. Współpracująca z nami młodzież sama będzie ją współtworzyć poprzez zamieszczanie autorskich filmów, zdjęć, map, czy opracowanych przez siebie ścieżek edukacyjnych śladami miejscowych Żydów.. Chcemy zainspirować uczniów szkół, aby poznając historię skomplikowanej przeszłości regionu uwrażliwili się na różne tradycje, religie, kultury i ich koegzystencję.

Zapraszamy historyków, badaczy, młodzież, edukatorów, społeczników, nauczycieli i pasjonatów do tworzenia naszej wspólnej bazy.
Skarbnica Wiedzy będzie dostępna zarówno w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich Oddziale Muzeum w Gliwicach, jak i w rzeczywistości wirtualnej. Teksty zostaną przygotowane w języku polskim, angielskim i niemieckim, po to by wiedza o historii górnośląskich Żydów dotarła także poza granice naszego kraju.

Teksty na portalu dostępne są w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.