Szlakiem żydowskich światów na Górnym Śląsku: Zülz / Biała, Neustadt OS. / Prudnik

11/01/2018

Zapraszamy na nowy cykl spotkań:
Szlakiem żydowskich światów na Górnym Śląsku. Zülz / Biała, Neustadt OS. / Prudnik

Spotkanie poprowadzi Marcin Husak

Historia miast Górnego Śląska jest historią przenikania się kultur i religii. Tutaj mieszkali Niemcy, Ślązacy, Czesi, Żydzi, Polacy. Ich koegzystencja była wartością dla regionu. Różniące się od siebie społeczności wspólnie budowały miasta często w oparciu o własne tradycje i preferencje kulturowe. To historyczne pogranicze było przyjaznym miejscem dla Żydów. Oni, stanowiąc mniejszość etniczną i religijną górnośląskich ośrodków, budowali własne świątynie, szkoły, budynki użyteczności publicznej, zakładali cmentarze, współtworzyli miejską tkankę jako handlarze, rzemieślnicy, przemysłowcy czy elita intelektualna.

Posłuchajmy o historii gmin żydowskich w dużych miastach naszego regionu. Wybierzmy się w podróż do najstarszej górnośląskiej gminy żydowskiej w Białej, odwiedźmy znamienitych przemysłowców w Prudniku, zatrzymajmy się nad Odrą w sercu Górnego Śląska – Opolu i udajmy się do dużych miast, które szczególny rozkwit za sprawą przemysłu przeżywały od II poł XIX wieku: Bytomia, Gliwic, Katowic i Zabrza.
Zapraszamy w podróż szlakiem żydowskich światów w miastach Górnego Śląska, z których każda przedstawiona zostanie przez historyka zajmującego się dziejami danej miejscowości.

Marcin Husak  – prawnik, historyk prawa, muzealnik, przewodnik. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Centrum Tradycji Tkackich w Muzeum Ziemi Prudnickiej. Autor wystaw i publikacji z zakresu historii regionu, w szczególności ziemi prudnickiej. Popularyzator wiedzy o dziejach Prudnika, o potędze tutejszego przemysłu włókienniczego, a nade wszystko o spuściźnie jej twórców: rodów Fränkel i Pinkus. Prudniczanin z urodzenia i z wyboru, prawnik z wykształcenia, muzealnik z zawodu, przewodnik z pasji.

pocztówka S. Fraenkel Fabrik, ze biorów Muzeum Ziemi Prudnickiej

11.01.2018 (czwartek), godz. 18.00
wstęp wolny, ilosć miejsc ograniczona
więcej o cyklu: TUTAJ