Warsztaty edukacyjne dla szkół i przedszkoli

16/03/2018 - 23/05/2018

Zapraszamy uczennice i uczniów na warsztaty edukacyjne.
Oferta edukacyjna skierowana jest do najstarszych grup przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych (kl. 1-3), uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Proponujemy zajęcia do wyboru – poziomem dopasowana do wieku uczestników.

Zajęcia prowadzimy we wtorki i  środy o godz. 9.30 oraz godz. 12.00

Obowiązuje rezerwacja telefoniczna co najmniej tydzień przed terminem lekcji:
32 428 16 09,  kom. 605 362 594 lub mailowa: dompamieci@muzeum.gliwice.pl

Przy zapisach prosimy o podanie:
terminu warsztatów, godziny, nazwy szkoły lub instytucji, liczbę i wiek uczestników, tytuł lekcji muzealnej, kontakt telefoniczny do opiekuna grupy.

Wstęp: 1 zł / grupa

Edukatorki: Anna Koszykowski, Katarzyna Opielka, Magdalena Płoszaj

PRZEDSZKOLA oraz SZKOŁY PODSTAWOWE klasy 1-3:

Mała lekcja o … prawach (60 min., tylko środy)

Co to jest prawo? W gruncie rzeczy nie jest to takie proste do wyjaśnienia i zrozumienia. Prawo to coś, co od urodzenia „dostaje” każde dziecko. Prawo reguluje, co dziecko może a czego nie. A co najważniejsze, każde dziecko ma takie same prawa i dlatego nikt nie może ich łamać. Dzieci wspólnie, demokratycznie i aktywnie zastanowią się jakie mają prawa i obowiązki w przedszkolu. Powstanie kolorowy plakat praw każdego dziecka!

Bajtle grają w dreidla (ok. 60 min.)

Już od najmłodszych lat ważna jest edukacja na temat innych kultur czy wyznań. To uczy nas otwartości, tolerancji i empatii wobec ludzi. Dlatego przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych zapraszamy na warsztaty plastyczne dotyczące poznawania symboli i przedmiotów związanych z religią oraz tradycją żydowską.

GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

Życie przechowane – Polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata (90 min.)

Ponad tysiącletnia historia społeczności żydowskiej na ziemiach polskich została prawie całkowicie zniszczona przez II wojnę światową. Rzesze ludzi ginęły w obozach, gettach, podczas egzekucji. Niemieckim nazistom nie udało się jednak całkowicie wymazać z kart historii Żydów, między innymi za sprawą bohaterów, którzy z narażeniem życia ratowali, często obce dla siebie osoby. Celem warsztatów jest przybliżenie uczestnikom historii Sprawiedliwych wśród Narodów Świata na podstawie wystawy czasowej „Życie przechowane. Mieszkańcy Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z pomocą Żydom w okresie II wojny światowej” (po 30.08.2018 na podstawie scenariusza wystawy). Prowadzenie: Magdalena Płoszaj

 Przełamać ciszę – trudne rozmowy z młodzieżą o stosunkach polsko-żydowskich po II wojnie światowej (90 min.)

Warsztat ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami dotyczącymi powojennej historii Polski, ze  szczególnym uwzględnieniem tzw. pogromu kieleckiego, oraz wydarzeń Marca 68′. Poruszone zostaną także zagadnienia udziału Polaków w mordowaniu Żydów podczas II wojny światowej i budowania pamięci o polskich Sprawiedliwych.

Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną fragmenty materiałów audiowizualnych zarówno dokumentalnych jak i fabularnych min.: Siedmiu Żydów z mojej klasy,  Sprawiedliwego, Pokłosia, Idy, Azylu i Różyczki. Zajęcia służyć mają przede wszystkim przywróceniu pamięci o bezimiennych ofiarach antysemityzmu, który nie ma narodowości, ani daty ważności. Prowadzenie: Anna Koszykowski

„Płakaliśmy tam bez łez” – zagłada Żydów europejskich (90 min.)

Badacze szacują, że podczas Holokaustu zginęło 5-6 mln Żydów. Ta zatrważająca liczba nie wzięła się z próżni – Zagładę poprzedziły lata przygotowań, działań propagandowych, zmian legislacyjnych, które dały możliwość powstania miejsc takich jak KL Auschwitz-Birkeanu. Celem niniejszego warsztatu jest przybliżenie uczestnikom mechanizmów, które doprowadziły do Zagłady Żydów, wprowadzenie ich w zagadnienia z nią związane, a także próba zwrócenia uwagi na niebezpieczeństwa jakie niosą ze sobą nietolerancja i ksenofobia.
Prowadzenie: Magdalena Płoszaj

Z wizytą w sztetlu. Żydowskie miasteczko w literaturze, sztuce i  kulturze ludowej (90 min.)

Warsztat ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami życia w tradycyjnym żydowskim miasteczku      – sztetlu, które zniknęły z krajobrazu Europy Środkowo-Wschodniej wraz z wydarzeniami II wojny światowej. Uczestnicy dowiedzą się nieco o zasadach praktykowania judaizmu, przesądach i wierzeniach magicznych w kulturze ludowej żydowskiej. Spróbują uporządkować chronologicznie najważniejsze wydarzenia w życiu pobożnego Żyda, oraz zapozować do scenki rodzajowej inspirowanej dziełami malarskimi i literatury jidysz obrazującymi życie w sztetlu. Prowadzenie: Anna Koszykowski

Historia Żydów na Górnym Śląsku Gliwicka mapa pamięci (90 min.)

Dzieje Górnego Śląska kształtowała barwna mozaika róż­nych narodowości i kultur. O ile młodzież świadoma jest roli w historii regionu Niemców, Polaków i Ślązaków, często zapomina o istnieniu i funkcjonowaniu Żydów na tym terenie. Warsztaty mają na celu zachęcić uczestników do pogłębienia wiedzy o historii regionu i eksplorowania na własną rękę tego terenu. Prowadzenie: Anna Koszykowski

Zagłada Żydów na przykładzie kina współczesnego (90 min.)

Obowiązkiem wszystkich, którzy uważają się za świado­mych obywateli jest poznanie historii zarówno swojej małej ojczyzny, jak i państwa. Częścią bolesnej historii Europy i świata jest II wojna światowa, a wraz z nią Za­głada Żydów. Warsztaty mają wskazać uczestnikom jakie mechanizmy doprowadziły do masowej Zagłady Żydów, jak ona etapowo przebiegała i jak obecnie jest postrzega­na przez sztuki filmowe i plastyczne. Prowadzenie: Anna Koszykowski

O śmierci w judaizmie – obrzędy i rytuały (90 min., warsztaty plenerowe)

Na temat rytualnego żydowskiego pochówku krąży wiele mitów i legend, które czynią cmentarz miejscem jeszcze bardziej tajemniczym i niezrozumiałym. Zwiedzanie terenu cmentarza ma na celu odmitologizowanie rze­czywistości i poznanie podstawowych zasad dotyczących rytualnego pochówku w judaizmie. Przestrzeń domu przedpogrzebowego jako miejsce prelekcji także posłuży temu tematowi. Prowadzenie: Anna Koszykowski

Dlaczego żydowskość dziedziczy się po matce? Kobieta ostoją judaizmu (90 min.)

Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z podsta­wowymi informacjami nt. judaizmu i zasad jego praktyko­wania. Służy uświadomieniu roli kobiet w przekazywaniu tradycji żydowskich. Prowadzenie: Anna Koszykowski

Ja / Ty / My / Oni O tolerancji, akceptacji i integracji dzisiaj (90 min., tylko środy)

W formie warsztatowej uczniowie dowiedzą się, co to jest stereotyp, uprzedzenie i jak wpływa na nasz sposób myśle­nia i działania. Aktywne metody pracy umożliwią grupie autentyczne uczenie się poprzez doświadczanie, przeżywa­nie, odkrywanie i zrozumienie ważnych aspektów codzien­nego życia w środowisku szkolnym i nie tylko. Prowadzenie: Katarzyna Opielka

Jaki bierni obserwatorzy mogą stać się bohaterami. (90 min., tylko środy)
Czy jesteśmy bezwolnymi ofiarami sytuacji? Jak to się dzieje, że pomagamy innym? Czy bohaterem może być każdy? Czy trzeba odznaczać się szczególnymi właściwościami, żeby w sytuacji kryzysowej podjąć działanie stając w obronie drugiej osoby? „Nie jesteśmy niewolnikami sił sytuacyjnych, lecz musimy nauczyć się metod opierania się im i przeciwstawiania” – mówi światowej sławy prof. Philip Zimbardo, inicjator Projektu Bohaterskiej Wyobraźni, na bazie którego powstał ten warsztat. Prowadzenie: Katarzyna Opielka