Włodzimierz Żabotyński: niepodległość ponad wszystko!

26/04/2018

Od Mojżesza Majmonidesa do Hannah Arendt. Wielkie postacie żydowskiej religii, filozofii i polityki
Włodzimierz Żabotyński: niepodległość ponad wszystko!

Spotkanie poprowadzi dr hab. Jacek Surzyn

Wykład poświęcony zostanie burzliwemu okresowi tworzenia się żydowskiej tożsamości wyznaczanej ostatnią dekadą XIX wieku i pierwszą połową XX wieku. Cezurą staje się tu wydarzene bez precedensu – Holokaust, zbrodnia ludobójstwa dokonana na aszkenazyjskiej diasporze. Symbolem tworzenia się „żydowskiego ducha” może być postać Włodzimierza Zeewa Żabotyńskiego, charyzmatycznego przywódcy, pisarza, poety, dziennikarza, żołnierza walczącego o żydowską wolność, a przede wszystkim działacza i organizatora żydowskiej światowej wspólnoty. Żabotyński całe swe życie poświęcił dla „żydowskiej sprawy”. Stale naciskał na przywódców politycznych głównych mocarstw ówczesnego świata, aby uznali Żydów za równych innym narodom. Zarazem Żabotyński dostrzegał niebezpieczeństwa dla wspólnoty wynikające z szybko wzrastających w siłę ruchów totalitarnych, z jednej strony niebezpieczeństwa bolszewickiego, z drugiej śmiertelnego zagrożenia ze strony skrajnie antysemickiego nazizmu. Jako aktywny i skuteczny działacz polityczny Żabotyński stworzył różnorakie tajne organizacje przygotowywane na wystąpienie w obronie społeczności żydowskiej w momencie jej zagrożenia. Był twórcą i przywódcą sławnego Bejtaru, zajmował się organizowaniem i wychowaniem w duchu patriotycznym żydowskiej młodzieży, realizował postulat twardych działań, nawet militarnych, w celu realizacji żydowskiej polityki niepodległościowej. Jego nagła śmierć w roku 1940 pozostaje pewnym symbolem – umiera w przeddzień Holokaustu.

Autorem i prowadzącym spotkania jest dr hab. Jacek Surzyn – wykładowca na Uniwersytecie Śląskim. Od lat prowadzi badania nad szeroko pojętym judaizmem ze szczególnym uwzględnieniem historii syjonizmu i filozoficznego ujęcia Holokaustu. Przełożył na język polski „biblię syjonizmu” Teodora Herzla („Der Judenstaat”), a także teksty Mojżesza Mendelssohna, Salomona Majmona i Włodzimierza Żabotyńskiego. Jest autorem wydanej w 2014 roku monografii pod tytułem „Antysemityzm, emancypacja, syjonizm. Narodziny ideologii syjonistycznej”. Aktualnie przygotowuje monografię poświęconą problematyce Holokaustu jako Ereignis-wydarzenia. Współpracuje z pismem „Midrasz”, w którym publikuje swe teksty.Tendencje narodowościowe i powstanie nacjonalizmu w XIX wieku rozbudziły nienawiść. Nowy Antysemityzm zapoczątkowany w XIX wieku przybrał postać pseudonaukowej koncepcji opartej przede wszystkim na modnej wtedy biologicznej teorii ras. Żydzi byli postrzegani jako osobna rasa – Semici – którzy psują prawdziwą aryjską krew i niszczą europejską kulturę.

26 kwietnia 2018 (czwartek), godz. 18.00

wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona
fot: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Zeev_Jabotinsky.jpg