Edukacja

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich to miejsce historycznie związane z obecnością Żydów na Górnym Śląsku. Jego dawna funkcja, żydowskiego domu przedpogrzebowego, pozwala nam na lepsze zrozumienie żydowskiej tradycji, kultury oraz historii. W swojej misji i działalności nacisk kładziemy na edukację – o wielokulturowej przeszłości regionu, ale także o tolerancji, szacunku do odmienności. Zajmować się też będziemy dialogiem między narodami, religiami i tradycjami. Do współpracy zapraszamy specjalistów z interesujących nas dziedzin nauki, ale także ludzi kultury i społeczników upamiętniających historie Żydów.

© Muzeum w Gliwicach 2016