Cykle spotkań

Szlakiem żydowskich światów na Górnym Śląsku

Historia miast Górnego Śląska jest historią przenikania się kultur i religii. Tutaj mieszkali Niemcy, Ślązacy, Czesi, Żydzi, Polacy. Ich koegzystencja była wartością dla regionu. Różniące się od siebie społeczności wspólnie budowały miasta często w oparciu o własne tradycje i preferencje kulturowe. To historyczne pogranicze było przyjaznym miejscem dla Żydów. Oni, stanowiąc mniejszość etniczną i religijną górnośląskich ośrodków, budowali własne świątynie, szkoły, budynki użyteczności publicznej, zakładali cmentarze, współtworzyli miejską tkankę jako handlarze, rzemieślnicy, przemysłowcy czy elita intelektualna.

Posłuchajmy o historii gmin żydowskich w dużych miastach naszego regionu. Wybierzmy się w podróż do najstarszej górnośląskiej gminy żydowskiej w Białej, odwiedźmy znamienitych przemysłowców w Prudniku, zatrzymajmy się nad Odrą w sercu Górnego Śląska – Opolu i udajmy się do dużych miast, które szczególny rozkwit za sprawą przemysłu przeżywały od II poł XIX wieku: Bytomia, Gliwic, Katowic i Zabrza.
Zapraszamy w podróż szlakiem żydowskich światów w miastach Górnego Śląska, z których każda przedstawiona zostanie przez historyka zajmującego się dziejami danej miejscowości. WIĘCEJ

 

Od Mojżesza Majmonidesa do Hannah Arendt. Wielkie postacie żydowskiej religii, filozofii i polityki

Autorem cyklu i prowadzącym jest dr hab. Jacek Surzyn

Cykl składa się z sześciu wykładów, z których każdy poświęcony zostanie jednej z wybitnych postaci żydowskiego świata. Wykłady nie będą jednak oparte wyłącznie na przedstawieniu konkretnej postaci i opisaniu jej życia, ale uwaga zostanie skierowana na rozpatrywanie najważniejszych dziedzin żydowskiego życia, które każda z tych postaci wydaje się, że znakomicie obrazuje. Żydzi pozostają fascynującym zjawiskiem w historii ludzkości. Wydaje się, że nie ma drugiej takiej społeczności, związku religijnego, kulturowego, czy wspólnoty politycznej (wszystkie te określenia wprowadzają od razu w zakres problematyki wykładów), które przy tak niewielkim procentowym udziale w globalnym wymiarze ludzkości, tak potężnie oddziałały na jej całość i to zarówno w przeszłości, jak i współcześnie. Wybrane postacie żydowskiej społeczności omawiane w ramach cyklu spotkań bez wątpienia wpisują się w próbę odpowiedzi na wskazany fenomen. Każda z nich silnie zaznaczyła się w żydowskiej historii przyczyniając się do ukształtowania religii, kultury a także politycznego wymiaru żydowskiej wspólnoty. WIĘCEJ

 

Spotkania z Kresami Rzeczpospolitej

Zapraszamy na spotkania  dedykowane Kresom – ziemiom dawnej Rzeczpospolitej, skąd po II wojnie światowej przybyło na Górny Śląsk wielu przesiedlonych Polaków. WIĘCEJ

 

© Muzeum w Gliwicach 2016